25.výročie ŠZŠ
10.výročieCŠPP 

Poďakovanie

Vedenie školy a žiaci sa chcú poďakovať za pekné mikulášske balíčky, ktoré sme dostali od zástupcov TECHNOGYM E.E. s.r.o. Malý Krtíš. Tieto darčeky si žiaci užili počas vianočnej besiedky, ktorá sa konala 20.12.2013 v posledný deň pred vianočnými prázdninami.

 Poďakovanie

 

Na zábere sú sprava: Mgr. Marta Beňová –  riaditeľka školy, Mgr. Zuzana Krištofíková – zást. Technogym E.E. s.r.o. Malý Krtíš, Katarína Gomolová – vedúca ekonom. úseku, Diana Gӧrnerová - zást. Technogym E.E. s.r.o. Malý Krtíš.

________________________________________________________________

Zapojili sme sa... najnovšie informácie v časti AKTUALITY  o zapojenosti školy v rôznych projektoch, súťažiach


Úspechy našich žiakov 

podrobnosti v časti ÚSPECHY ŽIAKOV

 


Ako sme si vyzdobili školu počas školského roka a práce našich žiakov- nájdete v časti ARCHÍV


Školská knižnica - zoznam kníh - v časti Aktuality  Zoznam kníh


 

Chcete o nás vedieť viac? Pozrite si prezentáciu, venovanú 20.výročiu založenia ŠZŠ vo Veľkom Krtíši,  ktorá Vás v krátkosti prevedie našou školou...

                                          Prezentacia


 

Špeciálna základná škola, Za parkom 966, Veľký Krtíš